Stibolt, Peter Elster (1780 – 1876)

Kjøpmann og skipsreder i Drammen, eligert mann på Tangen 1832-37, byens første viseordfører 1838, medlem av Brokommisjonen av 1835. Medstifter og medlem av det første styre i Drammens og Holmestrands Skibsassuranceforening 1840.

Cookies | Personvern

bn