Stiboltgangen

ble i 1866 stadfestet som navn på en tverrgate fra Havnegaten til vannet, langs vestre side av nåværende Havnegaten 82 og 91. Skipper H. Chr. Stibolt eide de to gårdene gaten gikk langs. Den ble senere nedlagt.

Cookies | Personvern

bn