Stillerudveien

ble i 1963 satt som navn på den parsell av den gamle sørlandske hovedvei som går forbi Stillerud i Skoger og frem til kommunegrensen mot Sande. Navnet er knyttet til eiendommen Stillerud. Veien går fra tidl. Sagatun Kafé øst for Holmestrandsveien (tidl. E-18) i den gamle traséen for Sørlandske hovedvei til bygrensen ved Stillerudgårdene, der den fortsetter inn i Sande.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet