Stillerudveien

ble i 1963 satt som navn på den parsell av den gamle sørlandske hovedvei som går forbi Stillerud i Skoger og frem til kommunegrensen mot Sande. Navnet er knyttet til eiendommen Stillerud. Veien går fra tidl. Sagatun Kafé øst for Holmestrandsveien (tidl. E-18) i den gamle traséen for Sørlandske hovedvei til bygrensen ved Stillerudgårdene, der den fortsetter inn i Sande.

Cookies | Personvern

bn