Stillesen, Job Gerhard Marius (1837 – 1924)

Generalmajor, f. i Drammen, s. av apoteker Christen S. Offiser 1856, oberstløytnant i Generalstaben 1888, generalmajor og kommandant for Kristiansands befestning 1895, adjutant hos kong Oscar II 1888-91, overadjutant 1891-98, sekretær for den kgl. kommisjon til reorganisering av Armeen 1885. Ridder av St. Olavs Orden 1890, ridder av Dannebrogsordenen og den franske Æreslegionen m.m., kommandør av den svenske Sverdordenen.

Cookies | Personvern

bn