Stjerneveien

Tverrgate som går fra Buskerudveien, krysser Rosenkrantzgaten og ender i Store Landfall øvre, som den delvis løper parallelt med. Bar tidligere navnet Bekkeveien, men fikk sitt nye navn i 1953 med den begrunnelse at det kunne være «hyggelig å ha som adresse» nøytrale navn som Stjerneveien, Vårveien og Solskinnsveien. I bystyret ble Stjerneveien vedtatt med 36 stemmer, mot 24 som stemte på Rømckes vei. Året etter ble Stjerneveien endelig stadfestet etter ny behandling. I 1985 ble det vedtatt at den del som ligger nord for Rosenkrantzgaten skal betegnes Stjerneveien øvre, mens delen på sydsiden fikk navnet Stjerneveien nedre.

Cookies | Personvern

bn