«Stodderkongen»

hadde til oppgave å jage omstreifere ut av byen hvis de var fremmede, i motsatt fall å bringe dem til nærmeste tukthus. På 1660-tallet var Jacob Helgesen stodderkonge på Bragernes. Han ble i 1664 innstevnet for «uskikkeligt forhold med drikkesværm og slagsmaal han med sin kvinde og adskillige fanter, som han indtager, huser og hæler, nætter og dage skal leve udi.» Den gaten han bodde i ble oppkalt etter stodderkongen: Konggaten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet