Stokke, Henry J.

Urmakerfirma, startet 1933 i Nedre Storgate 10 av Henry J. Stokke, som da overtok sin læremesters, avdøde urmaker Hans Pedersens forretning. Bedriften var i etterkrigsårene den største i sin bransje. På 1990-tallet aksjeselskap under navnet Urmaker Stokke AS, gikk konkurs 2000.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet