Store Bergvannet

i Skoger ble oppdemmet for å skaffe tilstrekkelig fløtningsvann i Grytaelven. Særlig rundt 1916-17 ble det påkostet mye i vassdragene på Vestskogen til fløterdriften som hver vår var en stor virksomhet som beskjeftiget mange mann. Fylkesgrensen mellom Buskerud og Vestfold går tvers gjennom vannet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet