Store Bergvannet

i Skoger ble oppdemmet for å skaffe tilstrekkelig fløtningsvann i Grytaelven. Særlig rundt 1916-17 ble det påkostet mye i vassdragene på Vestskogen til fløterdriften som hver vår var en stor virksomhet som beskjeftiget mange mann. Fylkesgrensen mellom Buskerud og Vestfold går tvers gjennom vannet.

Cookies | Personvern

bn