Store Landfall

Et av de første gårdsbruk på Åssiden som ble utlagt til boligbebyggelse. Gården ble ervervet av Drammen kommune i 1951, hovedbygningen ble revet i 1980. Navnet Store Landfall ble i 1953 satt på den vei som utgår fra Buskerudveien og går nordover til den etter å ha krysset Betzy Kjelsbergs vei går parallelt med denne vestover og over i Valbrottveien, tidligere betegnet som Landfallveien. I 1985 ble det vedtatt at den del av veien som ligger nord for Rosenkrantzgaten skal betegnes som Store Landfall øvre, mens den del som ligger syd for Rosenkrantzgaten fikk navnet Store Landfall nedre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet