Storgaten

ble stadfestet som navn i 1866 etter at formannskapets forslag på Bragernæs Storgade var blitt forkastet. Den gikk fra Øvre Sund til Bragernes Torv. Ved reguleringen i 1869 ble det bestemt å dele Storgaten i henholdsvis Nedre og Øvre Storgate (se disse), med Bragernes Torv som skille.

Cookies | Personvern

bn