Storm, Nils Berggrav (1820 – 1902)

Trelasthandler i Drammen, medlem av formannskapet i 1850-årene, suppleant til Stortinget 1857, medlem av Trelasthandlerdireksjonen. En meget formuende mann som sammen med Nils Christensen drev firmaet Storm & Christensen, bodde i Hornegården, et staselig patrisierhus på Brakerøya. Gikk konkurs i 1860-årene og utvandret 1870 til Amerika hvor han døde i Chicago.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet