Stormoen (Storemoen) (gnr. 104)

Matrikkelgård i Strømsgodset, den øverste av gårdene på den langstrakte sletten som strekker seg ned til morenen ved Strøm. Navnet ble tidl. skrevet Moen (1593), Moenn (1604), Moen (1723) og har sitt utspring i det gammelnorske moe (mor), som betyr «sandet slette». Hannibal Sehested kjøpte gården av Tønsberg lagstol ca. 1650. Rasmus, som brukte gården ca. 1620-1660, hadde tidligere bodd på Strøm og var en av bygdas kakser. Han kjøpte etterhvert så mye jordegods at han rundt 1640 var den mektigste av alle, idet han rådet over nesten 6 gårder av Stormoens størrelse. Hans sønn Stener Rasmussøn Moen ble den første selveier ca. 1660. En slektning av Hannibal Sehested, Frantz Wilhelm Sehested (1722-1787), eide gården 1771-74, den ble deretter solgt til kjøpmann Christian Klein (s.d.). Av senere eiere kan nevnes kjente drammensere som Christian Holst, Jacob Fegth, Hans Malling og Andreas O. Borgen. I 1844 ble gården solgt til familien Bjerknes som fremdeles sitter på gården, idag den eneste gjenværende gård som strekker seg fra Drammenselven like til Konnerud. Det er 37 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet