Stormoen Teglverk

Grunnlagt 1874 av gårdbruker Isak Bjerknes på Stormoen gård og brukseier N. P. W. Hansen på Rødskogen, etter at Bjerknes’ sønn Martin hadde ervervet seg en del kunnskap om teglverksdrift i Danmark. Oppføringen kostet ca. kr. 60.000. I 1876 ble Bjerknes eneeier, og verket var da et av de betydeligste i distriktet, bl.a. det første som produserte drensrør i større målestokk. Det produserte årlig ca. 2.500.000 sten, hvorav 250.000 drensrør, og beskjeftiget i driftsmånedene 40-50 mann. Etter Bjerknes’ død i 1884 ble verket overtatt av hans fire sønner Thomas, Martin, Bernhard og Johan Bjerknes, med Thomas som disponent inntil 1897. Stormoen Teglverk overtok i 1897 2/3 av Dahler Teglverk, og Thomas’ Bjerknes’ sønn Ivar Bjerknes (1867-1939) ble ny disponent. Bedriften ble i 1925 omdannet til familieaksjeselskap innen Bjerknes-familien, med Ivar Bjerknes som disponent. Verket produserte vesentlig håndbanket mursten og taksten, og var i 20 år alene om å produsere drensrør i distriktet. I 1930-årene ble tidene vanskelige, leiren avtok og styret fant det riktig å avvikle i 1935/36.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet