Stranger, Lars Jørgen (1690 – 1749)

Trelasthandler på Bragernes fra midten av 1730-årene, skipsreder og sagbrukseier, bodde i nærheten av Gjetergaten, kjøpte i 1734 Kloptjern.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet