Strøm Colonial

Kolonialforretning Hestengbakken 4, grunnlagt 1932 av Fred B. Andersen, omsatte kolonialvarer, brød og melk. Forretningen, som i 1941 ble overtatt av Rolf N. Henriksen, ble nedlagt noen år senere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet