Strøm

Sentral hovedgård som ga navn til Strømsø og Strømsgodset, allerede i middelalderen delt i tre gårder: Øvre, mellomste og nedre Straum, som i 1543-44 ble innlemmet i Peder Hanssøn Litles godser, og ble senere en del av Fossesholm-godset. Da dette ble delt ca. 1630, ble Øvre Strøm hovedgården i det nyopprettede Strømsgodset. Gården har sitt navn etter strømmen i elven utenfor, hvor avstanden mellom breddene er meget kort, og hvor det i uminnelige tider var overfartssted. Her gikk den gamle kirkevei for folk i den del av Lier som lå sønnenfor elven. Navnet på sundstedet var allerede i middelalderen Liersund, senere forandret til Øvre Sund (se også: Øvre Strøm, Smithestrøm).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet