Strømsø Blomsterforretning

ble grunnlagt i Tordenskiolds gate 76 og i 1926 overtatt av O. Kjosaas gartneri under Olga Kjosaas’ ledelse. Etter at gartneriet ble nedlagt på 1950-tallet ble forretningen videreført under navnet O. Kjosaas Eftf. Den ble på 1960-tallet overtatt av Bjørg Thenedrup Jensen og flyttet til Tollbodgaten 18. Nedlagt rundt 1975.

Cookies | Personvern

bn