«Strømsø i Sentrum»

Sammenslutning stiftet 25. januar 1962 av forretningsdrivende og andre interesserte på Strømsø med formål «bl.a. å sikre kundene god service og godt utvalg til rimelige priser». Organisasjonen arbeidet også for å bedre parkeringsforholdene på Strømsø og utga i 1964 et 36-siders informasjonshefte «Hvem er hva på Strømsø» i et nummerert opplag på 30.000 eks. som samtidig var lodd i et lotteri med 12 gavekort a kr 100.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet