Strømsø kino

Kommunalt prosjekt som aldri ble realisert. Saken om kinobygg på Strømsø verserte fra 1949, og i en reguleringsplan fra 1970 ble et nytt kinobygg plassert bak Globusgården. I 1979 vedtok bystyret å stille arbeidet med det nye kinobygget etter de foreliggende planer i bero, for å utrede nye alternativer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet