Strømsø kino

Kommunalt prosjekt som aldri ble realisert. Saken om kinobygg på Strømsø verserte fra 1949, og i en reguleringsplan fra 1970 ble et nytt kinobygg plassert bak Globusgården. I 1979 vedtok bystyret å stille arbeidet med det nye kinobygget etter de foreliggende planer i bero, for å utrede nye alternativer.

Cookies | Personvern

bn