Strømsskjerpet

Magnetittskjerp ved Blektjern i Strømsåsen, opptatt av Eidsfos Værk i perioden 1697-1795. Forkastningen syd for Gruvemyråsen viser spor etter skjerping som trolig har forbindelse med skjerpet.

Cookies | Personvern

bn