Stubberud (gnr. 85)

Matrikkelgård på Konnerud nordvestligst i sognet ved veien til Hagatjern (Stubberudveien 208 A/B), utskilt fra Eiker og tillagt Konnerud 1843. Navnet har sin opprinnelse i stubber (trestubber), og skriver seg fra gårdens første rydningstid. Stubberud var Konneruds minste gård. Den ble, lenge før den ble utskilt fra Eiker, drevet sammen med Treholt og Valdersplassen, eid av en gammel Konnerudslekt, fra ca. 1800 av Thorsten Thorstensen fra Galås under Ekholt. I nærheten av Stubberud lå Åserud – og Nikkerudgruvene, og tidligere var det en større bebyggelse av gårder og plasser i området. De fleste har brent ned og er ikke blitt gjenoppbygget. Det var 10 bruksnumre på eiendommen i 1904, i dag er det 88.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet