Stubberuddammen

Tørrlagt dam på Konnerud som på 1700-tallet ble regulert og benyttet som driftsvann til Jarlsbergverket, en av de fem dammer i Konnerud vassdrag (s.d.) som Skoger kommune kjøpte i 1953. Vannet fra Stubberuddammen og Langemyrdammen ble forenet i Eskerudtjern, som senere ble utvidet til Stordammen. Stubberuddammen ble tørrlagt mot slutten av 1800-tallet.

Cookies | Personvern

bn