Stubberuddammen

Tørrlagt dam på Konnerud som på 1700-tallet ble regulert og benyttet som driftsvann til Jarlsbergverket, en av de fem dammer i Konnerud vassdrag (s.d.) som Skoger kommune kjøpte i 1953. Vannet fra Stubberuddammen og Langemyrdammen ble forenet i Eskerudtjern, som senere ble utvidet til Stordammen. Stubberuddammen ble tørrlagt mot slutten av 1800-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet