Styrmoes Bryggeri

Grunnlagt på Danvik 1877 av Jacob Styrmoe, som drev bryggeriet ved siden av sin landbruksvirksomhet. Ved hans død i 1886 overtok sønnen Olaf Styrmoe. Bryggeriet, som lå like utenfor bygrensen, drev tungt fordi det ikke nød godt av de fordeler byens bryggerier hadde i form av vann, elektrisitet, ølbevillinger etc. I 1899 ble bryggeriet solgt til et aksjeselskap med Frithjof Zachariassen som bryggerimester og disponent. I 1904 ble bryggeriet nedlagt, men to år senere ble driften gjenopptatt av O. Letmolie fra Numedal, som i 1899 hadde flyttet til Drammen hvor han etablerte øltapperi og en mineralvannfabrikk. På grunn av sin beliggenhet drev bryggeriet fortsatt tungt, og ølomsetningen ble derfor overdratt til Aass’ og Wriedts bryggerier, mens Letmolie i 1910 omdannet bryggeriet til en pressgjær- og spritfabrikk, som i 1923 gikk inn i en landsomfattende sammenslutning, «De Norske Gjær- og Spritfabrikker», hvoretter produksjonen opphørte.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet