Styrmoes vei

utgår fra Collettbakken som en forlengelse av 3. Strøm terrasse, over Austad-jordene til Frydenhaugveien, hvor den går over i Markusveien. Strekningen fra Harald Hårfagres gate til Austad ble vedtatt bygget i 1931 i forbindelse med utparselleringen av Austajordene. Den har sitt navn etter Jacob Styrmoe (s.d.)

Cookies | Personvern

bn