Sund, Arne Halvor Beissel (1898 – 1984)

Katolsk sogneprest, f. i Drammen, s. av grosserer Carl Magnus S. Presteviet 1925, dr. theol. i Roma 1926, sogneprest ved St. Olavs kirke i Oslo 1941, fra 1947 sogneprest i Tønsberg, 1964-70 i Haugesund. I 1964 ble han av Pave Paul VI utnevnt til Cubicularius Intimus Supra Num, med titel Monsignore. Innehadde en lang rekke tillitsverv innen den katolske kirke.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet