Sunde, Einar (18.8.1880 – 19.12.1962)

Dr. philos. og bedriftsleder, f. i Fredrikstad, s. av skipskaptein Anthon Hansen. Apotekereksamen 1902, dr. philos. i Fribourg 1906, arb. senere som kjemiker, teknisk direktør for A/S Vera Fedtraffineri i Sandefjord 1915-23. Kom i 1923 til Drammen som direktør for A/S Drammens Margarinfabrik, fra 1938 også direktør for A/S Tyri Fabrikker, og adm. dir. for disse sammensluttede fabrikker 1944-53. Formann i Drammens Handelsstands Forening, Margarinfabrikantenes landsforbund og A/S Margarincentralen, medlem av hovedstyret i Norges Industriforbund (1940-48) m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet