Svang, Thor

Bakeri og konditori på Landfalløya 63, grunnlagt 29. august 1918 av Rolf Fjerdingstad og Thor Svang, basert på salg til forhandlere. I 1926 opprettet Svang utsalg av melk og bakervarer, og ble eneinnehaver i 1945. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet