Svarterud (gnr. 76 og 79)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Andorsrudveien 22/22B). Navnet kan enten komme av et tilnavn på en oppsitter («svarten»), eller mer trolig av de mange svarte flatberg i utmarken. Tidl. skrivemåter: Svartarud (1398), Suartrudt (1572), Suartterød (1593), Suarterudt (1604), Suartterud (1668). Kirken eide tidlig part i gården, som senere kom helt i privat eie. Fra 1611 eide brukeren selv hovedparten. I 1737 ble gården makeskiftet til greven av Jarlsberg og kom inn under Jarlsbergverket. Ved auksjonen i 1777 fikk John Jakobssøn skjøte for 810 riksdaler. Gården strakte seg oppr. helt opp mot Stordammen. Hele den nordlige del ble utparsellert i små bruk og solgt til brukerne ved auksjonen i 1777. Ved opprettelsen av Konnerud sogn ble de aller fleste av de mange små bruk lagt til Konnerud sogn og gitt gnr. 79. Det er 7 bruksnumre på gårdens gnr. 76 og 253 bruksnumre på gnr. 79.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet