Sveaas, Johannes (1884 – 1960)

Forretningsmann, kontorsjef i trelastfirmaet S. Haug, Drammen, 1907-17, deretter disponent ved A/S Kistefos Træsliberi. Formann i Drammen forliksråd 1927-34, formann i styret for Katfos Fabrikker 1932-39, styreformann i Drammens og Oplands Privatbank, ordfører i representantskapet for Drammensvassdragets Tømmermåling, medlem av Børskomitéen, en rekke andre verv. Ridder av den britiske imperieordenen (Order of the British Empire).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet