Sveen, Hans Hansen (1860 – 1924)

Lensmann i Skoger 1907-24. Født i Gudbrandsdalen, lærer i Våle til 1888, deretter lærer ved Eikhaugen skole hvor han virket til 1907. – Ved gavebrev av 5.12.1926 fra lensmannens bror, Sylfest Skrindsveen, ble lensmann Hans Sveens legat opprettet med en kapital på kr 6.000, hvorav rentene ble utdelt til trengende i alle tre sogn.

Cookies | Personvern

bn