Svelvikruten, A/S

Rutebilselskap med stasjon på Grønland 15 (senere 17-19), grunnlagt i september 1928 av Fritz B. Helgerud. Med to busser trafikerte selskapet strekningene Drammen – Svelvik (21,5 km), Drammen – Syvertsvolden (11 km) og Drammen – Berger (30,7 km). Det beskjeftiget på slutten av 1930-årene 7 ansatte og 3 busser. I 1934 overtok Svein Helling aksjemajoriteten og ble selskapets disponent. Rundt 1950 trafikerte selskapet strekningen Drammen – Berger 8 ganger daglig med 6 busser og beskjeftiget 15 ansatte. Selskapets kontorer, gods- og pakkeekspedisjon samt verksted lå på Strømsø Rutebil- og Bensinstasjon. Selskapet gikk den 30.8.1965 inn i SH-Busslinjer A/S. Svelvikveien ble anlagt i 1876 hvorved brukene langs Drammensfjorden ble tilgjengelige også fra land, tidligere var beboerne stort sett avhengige av båtskyss til og fra Drammen. Veien utgår fra Hans Tordsens gate like ved Merket og fortsetter til fylkesgrensen mot Vestfold ved Tørkop der den går videre inn i Svelvik kommune. Langs veien ligger foruten en rekke bedrifter også en del små sommerhus som drammenserne bygget seg frem til 1930-årene. Svelvikveien, som opprinnelig fulgte hver vik langs strandkanten, er i årenes løp utvidet og rettet ut over store strekninger. Allerede i 1970-årene begynte prosjekteringen av en ny Svelvikvei som skal føre fra Tørkop over til E-18 ved Eik, en vei som ennå er langt fra en realisering.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet