Sven Svensens vei

Boliggate på Strøtvet som utgår fra Hanna Winsnes’ gate og løper parallelt med Tord Pedersens gate inntil den munner ut i denne. Den fikk i 1966 sitt navn etter den kjente skolemann og politiker S. S. (s.d.). En del av gaten var tidligere kjent under navnet Stadshauptmand Aass’ vei, men beboerne syntes dette navn var tungvint, og ba helt fra 1945 kommunen om å foreta et navneskifte.

Cookies | Personvern

bn