Svendsedammen

Dam på Konnerud 190 m.o.h., også kalt Mølledammen og Alstrups kverndam. Dens vann ble benyttet til sager og kverner. Dammen, som trolig skriver seg fra 1600-tallet, har sitt navn etter Peder Svendsen, som i 1789 kjøpte den nærliggende plassen Svendsrud. Den gamle demningen, bygget opp av rosentorv innerst og store stener i lag utenpå, ble tatt av flommen i juli 1939 og dammen ble totalt ødelagt. Takket være offentlige og private bidrag ble en ny og sterkere demning reist i betong på samme sted og i samme høyde, men det tok 25 år før dammen igjen ble fylt med vann.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet