Svendsen, And.

Gjerdefabrikk og smedforretning i Strømsgaten 8, grunnlagt 1903 under navnet Brødrene Svendsen, i 1913 overtatt av And. S. Bedriften, som utførte vogn- og bilarbeider, lager, smijernsporter, gitterarbeider, gelendere og rørporter, beskjeftiget på slutten av 1930-årene 9 personer. På 1940-tallet videreført av Otto og Aage Heiton Svendsen under navnet O. Svendsen & Søn, ca. 1950 av Aage Heiton Svendsen og Erling Eugen Svendsen igjen under navnet Brødrene Svendsen. På 1960-tallet videreført i Landfalløya 141 av Aage H. Svendsen og Terje Jarl Vines under navnet Svendsen & Vines, i 1970 overtatt av Terje Jarl Vines og videreført i hans navn. Nedlagt ca. 1996.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet