Svendsrud (Tyrigjelden)

Bruk av Svarterud i Konnerud sogn (bnr. 6, Haugen 12), som ved auksjonen i 1777 ble solgt til Knut Gundersen med en bråte og kvernhus for 37 ½ riksdaler (ca. kr 120). Den neste eier solgte i 1786 eiendommen til Chr. Hichmann.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet