Svenkerud, Th.

Kolonial-, mel-, fetevare-, frukt- og hermetikkforretning i Konnerudgaten 35, grunnlagt 1921 av Th. S. som fra 1901 hadde hatt forretning på Åmot, senere på Ringerike. Forretningen ble i 1947 overtatt av Arne Svenkerud og endret navn til Thor Svenkeruds Eftf. På 1960-tallet videreført av Harald Sjong Braathen, nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet