Svensen, Sven Adolf (29.1.1863 – 1943)

Stortingsmann og skolemann, cand. theol., f. i Nevlungehamn. Skoleinspektør i Trondhjem fra 1899 til han i 1918 kom til Drammen hvor han var skoleinspektør til 1934. I 1911 ble han medlem av Enhetsskolekomitéen som skulle forberede en ny skoleordning. Stortingsmann (H) 1922-36, formann i Kirke- og skolekomitéen 1925-36, spilte en vesentlig rolle i utformingen av Skoleloven av 1936. Utga lærebøker i religion og norsk, en av Riksmålsforbundets stiftere og mangeårig styremedlem.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet