Svensens Gjærdefabrik, And.

Smedforretning og gjerdefabrikk i Bedehusgangen 1, grunnlagt 1903 av brødrene Svensen som overtok en igangværende forretning (grunnlagt på 1890-tallet), fra 1913 med And. S. som eneinnehaver. Oppr. var hovslageri og fremstilling av hestekjøretøyer bedriftens vesentligste oppgaver, fra 1924 ble driften delvis omlagt til produksjon av flettverksgjerder og gjerdemateriell, smijernsporter og stolper, senere også utførelse av jernkonstruksjoner og platearbeider. For bygningsbransjen ble levert trappegelendere, rekkverk, jernvinduer, dører, luker m. m. og produksjonen omfattet også maskinkonstruksjoner og hjelpeutstyr for sagbruk, høvlerier m.m. Bedriften ble på 1950-tallet overtatt av T. Danielsen og flyttet på 1960-tallet til Herman Wildenveys gate 94, nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet