Svenskesuppen

Gave fra Svenska Norgeshjälpen under den annen verdenskrig. Suppen ble fra 1943 kokt i Drammens Tobakksfabrik, senere i Drammen Meieri, og utdelt til barn og eldre. I alt ble 220.000 porsjoner svenskesuppe utdelt i Drammen.

Cookies | Personvern

bn