Svenskesuppen

Gave fra Svenska Norgeshjälpen under den annen verdenskrig. Suppen ble fra 1943 kokt i Drammens Tobakksfabrik, senere i Drammen Meieri, og utdelt til barn og eldre. I alt ble 220.000 porsjoner svenskesuppe utdelt i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet