Svensrud og Ekholt

Bruk under Ekholt knyttet til verkets hovedvannfall ved elvens bøyning straks nedenfor Stordammen, den viktigste av de eiendommer som Chr. Hichmann (s.d.) overtok i 1777 etter Jarlsbergverkets nedleggelse. I 1778 fikk Hichmann også skjøte på Stordammen med vanndrag og tilliggende jordstykker, hus og plasser. Hichmanns bo solgte i 1792 eiendommen til kjøpmann Claus Nicolaus Scavenius for 16.350 riksdaler. Scavenius solgte i 1801 til Peder von Cappelen, som især drev spikerhamrene. I 1840 ble eiendommen overtatt av Nils Nilssen («Nils Gården»), Skogers annen ordfører, som etter noen år nedla spikerhamrene og anla et møllebruk ved det øvre fall. Møllen i Skoger var meget søkt, både av Skogerfolk og andre. I 1851 ble det nedre vannfall utskilt og solgt til det engelske gruveselskap Pinto Perez. I 1898 overdro daværende eier I. M. Bjerck eiendommen til et konsortium som planla Konnerud Turisthotell, og senere ble vannfallet og gårdsbruket skilt fra hverandre. Vannfallet eides fra 1907 til 1916 av W. Stibolt. I hans tid brant i 1908 møllen ned, og en ny mølle ble gjenoppført lenger nede. Denne brant ned i 1920 og ble ikke gjenoppført.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet