Swensen. Søren Suur (1817 – 1901)

Kjøpmann i Drammen, drev frem til brannen i 1866 en større kolonialforretning i Nedre Storgate og deltok samtidig i flere partsskipsrederier. Medlem av Drammens Sparebanks direksjon i 39 år, derav 6 som formann. Overformynder 1858-59, medlem av Drammen bystyre og formannskap. Medlem av Børskomiteen, børskommissær 1879-97.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet