Swensen. Søren Suur (1817 – 1901)

Kjøpmann i Drammen, drev frem til brannen i 1866 en større kolonialforretning i Nedre Storgate og deltok samtidig i flere partsskipsrederier. Medlem av Drammens Sparebanks direksjon i 39 år, derav 6 som formann. Overformynder 1858-59, medlem av Drammen bystyre og formannskap. Medlem av Børskomiteen, børskommissær 1879-97.

Cookies | Personvern

bn