Sykepleie

Som første by i Norge innførte Drammen i 1921 kommunal sykepleie/hjemmehjelp. Den kommunale sykepleie flyttet i 1937 inn i Kirkegaten 6. Det første årsbudsjettet var på kr. 25.000. Sykepleien ble ledet av oversøstrene Anne Groven (1921-49) og Anita Kjeldsen (1949-66).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet