Tambour-Strædet, Tamburgangen

Strømsøs første navngitte tverrgate nedenfor torvet, ant. oppkalt etter byens trommeslager. Den strakte seg fra Mellemgaten til Baggaten (fra Tordenskiolds gate til Schultz gate). Gaten kaltes i 1770-årene Tambour-Strædet, fikk i 1866 navnet Tamburgangen og ble i 1898 omdøpt til Eliesons gate (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet