Tanberg, Andreas Martinius (1873 – 1968)

Lege og forsker, f. i Drammen, s. av grosserer Frantz T. Overlege ved Sandefjord Bad 1910-37, dr. med. 1913, overlege ved Oslo Sanitetsforenings revmatismesykehus 1937-47. President i Den Norske Lægeforening 1927-28, mangeårig formann i Det sakkyndige lægeråd. Nedla et grunnleggende arbeide i bekjempelsen av de revmatiske sykdommer i Norge. Fagredaktør i Nordisk Medicin, skrev tallrike medisinske avhandlinger og artikler i fagtidsskrifter og i pressen, vesentlig om eksperimentell fysiologi, ernæringsfysiologi og revmatiske sykdommer. Ridder av St. Olavs Orden 1940.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet