Tandberg, Frantz Christoffer (1844 – 1911)

Kjøpmann og bedriftsleder, s. av A. M. T. Fikk i 1864, 20 år gammel, myndighetsbevilling (myndighetsalderen var dengang 25 år) av kong Carl XV for å kunne overta sin fars kolonial- og tobakksforretninger samt destillasjon. Opprettet i 1873 sammen med tre andre Tangens Glasverk, senere Drammens Glassverk. Gikk konkurs i 1882, men gjenåpnet i 1884 sine forretninger. Tobakksspinneriet opphørte i 1901, men destillasjonen drev han frem til å bli landskjent. Medlem av Børskomitéen og av direksjonen for Drammens Sparebank, den siste rittmester for Drammens kgl. ridende borgergarde fra 1877 til garden ble oppløst i 1881.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet