Tangen og Åskollen historielag

ble stiftet på Kobbervikgård den 2. mars 1979 som en underavdeling av Skoger historielag, etter initiativ av sogneprest Pedro Lundh. Glassverkets personalsjef, Ellis V. Olsen, valgtes til formann. Laget etablerte et lite museum med minner fra industrien på Tangen og Glassverket. Samlingene ble høsten 1982 etablert i underetasjen på Åskollen skole. I 1985 gikk laget over til å bli et selvstendig historielag, med Olsen som formann. Laget har en fotosamling på flere tusen bilder, jevnt fordelt på Drammens Glassverk, Nøsted Bruk og Drammens Jernstøberi. Det foreligger også flere filmer, den eldste er «Glassverksfilmen» fra 1923. Fra samtlige tre bedrifter foreligger produksjonsutstyr og bedriftenes produkter, protokoller, bøker, tegninger, redskap m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet