Tangen prestegjeld

Fra gammelt av hørte den sydøstre del av Drammen, Tangen, til Sande prestegjeld. Bebyggelsen som vokste frem på Kobbervikstranden og Hedensrudtangen på 1600-tallet sognet til Skoger kirke, men i 1696 fikk Tangen sin egen kirke. Greven av Jarlsberg hadde kallsretten til kirken idet Jarlsberg grevskap også omfattet Tangen. I 1752 ble Skoger utskilt som eget prestegjeld med Tangen som anneks. Tangen forble under Skoger til 1845 da Strømsø ble eget prestegjeld og overtok Tangen som anneks, først i 1966 ble Tangen eget prestegjeld. Tangen gamle kirke (Gjenløserens kirke), som ble innviet Sankthansdag 1696 og fra 1752 således hørte Skoger til, ble revet da en ny kirke ble bygget på 1850-tallet etter at Drammen hadde overtatt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet