Tangen skole

var fra 1860-årene filial for Strømsø Almueskole, fra 1886 med tilhold i Havnegaten 57. Etter at Brandengen skole sto ferdig i 1914, ble de eldre elevene overflyttet og i 1925 ble filialen helt nedlagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet