Tank, Roar (1880 – 1957)

Skolemann og historiker, f. i Oslo, s. av professor Yngvar Nielsen, bosatt i Drammen 1909-11 og fra 1914 som lektor ved Latinskolen til 1942, overlærer i Bodø 1911-14. Drev gjennom 50 år historiske studier og utga en rekke bøker, bl.a. «Under krigsfare og skattetryk» (1912), «Den norske sjøfartshistorie 1600-1800» (1923), «Arendal under eneveldet» (1930), «Jarlsberg hovedgård» (1930), «Koppskattmanntallet fra 1743 for Vestfold-byene» (1934), «Modums historie» (I-II, 1941-50) og en bok om sin far: «Idyll og arbeidsår. Professor dr. Yngvar Nielsen og hans krets» (1956). Utga også reisebøker, var 1908-14 redaktør for Griebens Reisenführer für Norwegen og 1923-28 for tidsskriftet Vestfoldminne.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet