Teatret i Austadstredet

«Comoediehuset i Austadgade» var byens annet teater, det lå i en liten tverrgate fra Gyldenløves Plass i retning mot Austad. Det ble bygget i 1801 som – ved siden av et tilsvarende hus i Bergen – det første spesialbygde teaterhus i Norge. Huset ble bygget i 1801 for «Det forenede dramatiske Selskab» og var i bruk til 1806. I vintermånedene spilte selskapet annen hver uke. Bygningen var i Peter Nic. Arbos eie.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet